POLITYKA PRYWATNOŚCI


[DANE OSOBOWE]

1. Adminstratorem danych osobowych jest Usługodawca.
2. Dane osobowe Użytkowników i Uczestników Konkursów będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.).
3. Administrator zbioru danych osobowych informuje, że udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne oraz że Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych oraz ich poprawienia lub uzupełnienia.
4. Dane Osobowe przechowywane są w zarejestrowanym przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych zbiorze danych osobowych.
5. Usługodawca realizuje politykę bezpieczeństwa danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę zawierają następujące dane Uczestnika i Użytkownika:
a. adres e-mail;
b. imię;
c. nazwisko;
d. adres zamieszkania;
e. datę urodzenia;
f. płeć;
g. numer telefonu komórkowego;
h. numer telefonu stacjonarnego;
i. domenę wejścia do Serwisu;
j. adres IP, z którego uczestnik brał udział w Konkursie;
k. czas rejestracji w Konkursie;
l. dodatkowe pytania w ramach ankiety tematycznej.
7. Użytkownik lub Uczestnik wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych również w przyszłości i na zasadach określonych w niniejszych Regulaminie.
8. Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uczestnika lub jej odwołanie powoduje niemożność wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.
9. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do wykorzystania, gromadzenia i przetwarzania danych Użytkowników i Uczestników, w następujących celach:
a. Marketingowych;
b. Handlowych;
c. Przeprowadzenia Konkursu;
d. Komunikacji z Uczestnikami i Użytkownikami;
e. Prowadzenia Rankingu Uczestników;
f. Analiz i przeprowadzenia badań;
g. Integracji danych;
h. Ankiet;
i. Aktualizacji i weryfikacji poprawności danych;
10. Usługodawca jako administrator danych ma prawo do udostępniania danych innym podmiotom, w tym dostawcom produktów lub usług oraz organizacjom społecznym i pozarządowym stosownie do przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Uczestnik lub Użytkownik akceptując Regulamin na stronie głównej Serwisu „Rozpocznij Konkurs” wyraża zgodę na przetwarzanie, gromadzenie i wykorzystanie danych osobowych w celach wymienionych w ust. 9 niniejszego paragrafu.
12. Uczestnicy pełnoletni wyrażają zgodę na otrzymywanie ofert handlowych dotyczącą promowania produktów alkoholowych.
13. Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie jego nazwiska, adresu i zdjęć jako zwycięzcy Konkursu w środkach masowego przekazu. O przewidywanej publikacji zwycięzca Programu zostanie wcześniej powiadomiony pocztą elektroniczną.
14. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres poczty elektronicznej unsubscribe@twojebony.com.pl.


[ADMINISTRATORZY DANYCH]

1. Uczestnik zaznaczając pozycję „TAK” wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych, na zasadach określonych w Regulaminie, w celach marketingowych kolejnym administratorom danych.
2. Dla Uczestników, którzy spełnią kryteria profilu danych osobowych następujące podmioty trzecie M-LINE staną się administratorami ich danych osobowych:


MobileB2B Sp. z oo
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

IT Investments Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Jaworska 7-9 , 53-612 Wrocław
cel przetwarzania danych: e-mail marketing, telemarketing, direct mailing, sms mailing, IVR

Tarsago Polska Sp. z o.o
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Digital Contact Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa
cel przetwarzania danych: e-mail marketing

Neocraft Sp. z o.o,
adres administratora danych: ul. Oksywska 2A, 53-152 Wrocław
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

Salelifter Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul. Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

4Online Sp. z o.o.
adres administratora danych: ul, Twarda 18, 00-105 Warszawa
kanał komunikacji:  e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

PGE CENTRUM Sp.. z o.o.
Ul. Mysia 2 00-496 Warszawa
kanał komunikacji:  e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna
adres administratora danych: ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
kanał komunikacji: e-mail marketing, telemarketing, sms marketing, IVR

Netsprint S.A.
adres administratora danych: al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
kanał komunikacji:cookies, polityka prywatności: http://spoldzielnia.nsaudience.pl/opt-out/

Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce
adres administratora danych: ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa
kanał komunikacji:  telemarketing

we love data sp. z o.o.
ul. Płaszowska 15/4, 30-713 Kraków
kanał komunikacji: e-mail marketing

Dane wybranych uczestników mogą zostać udostępnione do jednorazowego wykorzystania dla:

CTDP" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością & Co. Sp. k.
adres administratora danych: ul. Szosa Bydgoska 60a, 87-100 Toruń
kanał komunikacji: telemarketing
http://ctdp.pl/download/polityka_prywatnosci.pdf
 3. Uczestnik ma prawo wglądu i mozliwość edycji swoich danych osobowych, które są archiwizowane przez M-LINE i pozostałych administratorów danych.